25 Января 2019

Перелік платних послуг які надаються

КНП «Міська клінічна лікарня №4» ДМРта встановлені тарифи на них

 

№  п/п

Назва послуги

 Вартість послуги,

грн(у т.ч. ПДВ)

1. Медичні огляди

1.1

 Профілактичний огляд жінки

396,43

1.2

 Профілактичний огляд чоловіка

332,70

1.3

 Медичний огляд с особистою медичною книжкою

231,43

1.4

 Медичний огляд без особистої книжки

220,63

2.  Патогістологічні дослідження

2.1.

 -1 категорії складності:

425

 

 Ампутації пальців ніг та їх фаланг Біопсії шийки матки   (не ексцизійні)

 Біопсії піхви

 Біопсії ендометрію (аспіраційної біопсії, вишкрібання,   (поліпектомії)

 Біопсії слизових оболонок ротової порожнини,   порожнини та пазух носа Біопсії гортані

 Біопсії сечоводу (з одного боку)

 Біопсії уретри

 Вишкрібання цервікального каналу

 Біопсії утворень повік, кон’юнктиви і сльозових залоз

 Видалення кіст бартолінової залози

 

2.2

  -2 категорії складності:

500

.

 Біопсії утворень черевної порожнини і   позаочеревинного простору

 Видалення судин

 Септопластики

 Біопсії мигдалика (з одного боку)

 Біопсії нирки (новоутворень) (з одного боку)

 Біопсії пухлинних утворень м’яких тканин Біопсії   наднирника (з одного боку)

 Біопсії слинної залози (з одного боку)

 Видалення міжхребцевих дисків

 Інцизійні, панч та радіохвильової біопсії шкіри (до 3   утворень включно) (при доброякісних пухлинних та   пухлиноподібних процесах)

 Трепан-біопсії грудної залози (з одного боку)

 Апендектомії (дивертикулектомії) при запальних   процесах

 Видалення ліпоми

 Герніопластики (видалення грижових мішків)

 Видалення оболонок яєчка і кіет придатків яєчка

 Видалення гемороїдальних вузлів і анальних тріщин

 Видалення епулідів, одонтогенних кіст, травматичних   фібром слизової оболонки

 Видалення куприкових кіст, нориць

 Видалення поліпів та кіст порожнини носа та пазух

 Видалення жовчного міхура при запальних процесах

 

2.3 

 -3 категорії складності

600

 Біопсії шлунка (до 5 біоптатів включно)

 Трепан-біопсії лімфовузлів (за 1 локалізацію)

 Видалення синовіальних оболонок (гангліон і бурс) та   кіст сухожилля Видалення мигдаликів Видалення кіст   шиї

 Біопсії головного і спинного мозку та їх оболонок

 Резекції грудної залози при гінекомастії, маститах

 Біопсії стравоходу (до 3 біоптатів включно)

 Ексцизії та конізації шийки матки

 Ексцизійні біопсії новоутворень шкіри з оцінкою країв   резекції (за 1 локалізацію)

 Біопсії тонкої та/або товстої кишки (до 6 біоптатів   включно)

 Поліфокальної трепан-біопсії передміхурової залози

 Біопсії підшлункової залози

 Видалення нігтьових лож

 Біопсії бронхів, легень (за одну локалізацію)

 Біопсії плеври

 Біопсії клиноподібної резекції яєчнику (з одного боку)

 Видалення сльозових залоз Трепан-біопсії середостіння

 Циркумцизіо (видалення крайньої плоті)

 Резекції кістки при артропатіях

 Інцизійні біопсії інвазивнихнеоплазій та інших утворень ШКТ (до 3 локалізацій біопсії включно)

 

2.4 

-4 категорії складності:

870

 Ампутація кінцівок чи їх частин при ангіопатіях

 Видалення пухлин головного та спинного мозку та їх   оболонок

 Видалення придатків матки при пухлинах яєчника (з   одного боку)

 Видалення одонтогенних пухлин, пухлин кісток черепа

 Лімфодисекція

 Спленектомії

 Видалення пухлин середостіння Трансуретральні   резекції простати, сечового міхура Видалення жовчного   міхура при пухлинних процесах Видалення яєчка та   придатків (з одного боку)

 Резекції нирки

 Трепан-біопсії кісткового мозку

 Секторальної резекції, лампектомїї грудної залози

 Ексцизійні біопсії (поліпектомії) поліпів органів ШКТ   (до 5 утворень включно) Біопсії шлунка з оцінкою за   Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM   Видалення слинної залози (з одного боку)

 Адреналектомії

 Ламінектомії

 Резекції сечового міхура

 Видалення пухлин ротової та носової порожнини

 Трахелектомії і видалення кукси шийки матки

 Видалення матки без придатків 

 

2.5 

 -5 категорії складності:

1500

 Тиреоїдектомі'і

 Видалення матки з придатками

 Видалення підшлункової залози (субтотальної і   радикальної резекції)

 Видалення пухлин кісток та суглобів, резекції кістки   при пухлинній патології

 Радикальної резекції грудної залози і мастектомії (з   одного боку)

 Лобектомії і пульмонектоміїГастректомії, субтотальної   резекції шлунка

 Радикальної простатектомії

 Цистектомії

 Резекції стравоходу

 Резекції слизової оболонки та ендоскопічні підслизові   дисекції (ЕМЛ, Е8П)

 Геміколектомії, есктирпації прямої кишки, інші резекції   кишки

 Нефректомії (в тому числі з адреналектомією)

 Тотальної ларингектомії та резекції гортані

 Тотальної вульвектомії

 Панкреато-дуоденальної резекції

 Резекції печінки та гемігепатектомії

 

3. Імуногістохімічні   дослідження

3.1

 1 категорія складності (ІГХ 1 маркер)

1170

3.2

 ІГХ 1 категорія кладності (1-3 маркери)

1430

3.3

 ІГХ 2 категорія складності (Гістонез пухлин 5   маркерів,рецепторний статус молочної залози 6   маркерів)

2200

3.4

 ІГХ 3 категорії складності (7-9 маркерів),Діагностична   (включаючи диференційну діагностику метастатичного   ураження, гістогенез пухлин) 8 маркерів

2973,26

3.5

 ІГХ 4 категорії складності (10 маркерів), Панель із 1-12   діагностичних чи прогностичних маркерів. Для   діагностично складних пухлин та аутоімунних процесів.

3500

3.6

 ІГХ 5 категорії складності (13-15 маркерів і більше),   Діагностика лімфопроліферативних процесів, пухлин   вилочкової залози, мезенхімальної тканини,   комбінованні пухлин, включаючи діагностику гострих   лейкозів, МСД та інше…

4850

4. Консультації лікарів-спеціалістів:

4.1

 Дерматовенеролог

200

4.2

 Акушер-гінеколог

200

4.3

 Кардіолог

200

4.4

 Хірург-судинний

200

4,5

 Гематолог

200

5. Клінічні лабораторні дослідження:

5.1

 ПЛР-тест

550

5.2

 Аналіз крові на гематологічному аналізаторі (24 п/к)

100

5.3

 Аналіз крові на гематологічному аналізаторі (16 п/к)

100

6.УЗД:

6.1

 Молочних залоз

120

6.2 

 Щитоподібної залози

120

6.3 

 Печінки

120

6.4 

 Жовчного міхура

120

6.5 

 Підшлункової залози

180

6.6 

 Сосудів голови-шії

200

6.7 

 Колінних суглобів

120

6.8 

 Плечових суглобів

120

6.9 

 Нирок

 

7. Гематологічний центр

7.1

 Аспірація кісткового мозку

900

7.2

 Трепан-біопсія кісткового мозку

2600

7.3 

 Процедура гемоексфузії

300

7.4 

 Внутрішньовенне  болюсне введення   хіміотерапевтичного препарату (з розрахунку на 1   введення цистостачиного лікарського засобу)

280

7.5 

 Внутрішьовенне краплинне  введення   хіміотерапевтичного препарату (з розрахунку на 1   введення цистостачиного лікарського засобу)

400

7.6 

 Внутрішньовенне болюсне  введення лікарського засобу   (без проведення хіміотерапії)

150

 7.7

 Внутрішньовенне краплине  введення лікарського засобу (без проведення хіміотерапії)

300

7.8 

 Внутрішньом’язове  введення лікарського засобу (без   проведення хіміотерапії)

50

7.9 

 Внутрішньошкірне, підшкірне введення лікарського   засобу (буз проведення хіміотерапії)

50

7.10 

 Внутрішньовенне краплине  введення ерітроцитарної   маси

400

7.11 

 Внутрішньовенне краплине  введення компонентів крові (СЗП,кріопреципітат, трамбоконцетрат)

300

7.12 

 Постановка периферичного катетеру

150

7.13 

 Взяття біологічного матеріалу для загальних клінічних   досліджень

50

7.14 

 Постановка очисної клізми

100

7.15 

 Огляд гематолога в стаціонарі

100

8. Перелік КТ досліджень:

 

 КТ-дослідження головного мозку

750

 

 КТ-дослідження головного мозку з в\в контрастуванням

1800

 

 КТ-дослідження головного мозку та органів шиї

850

 

 КТ-дослідження придаткових пазух носу

750

 

 КТ-дослідження кісток лицьового черепу

750

 

 КТ-дослідження головного мозку та органів шиїс в\в   контрастуванням

1900

 

 КТ-дослідження головного мозку та шийного віддіду   хребта

850

 

 КТ-дослідження органів шиї в\в контрастуванням

1700

 

 КТ-дослідження шийного віддіду хребта

750

 

 КТ-дослідження грудного віддіду хребта

750

 

 КТ-дослідження поперекового віддіду хребта

750

 

 КТ-дослідження шийного, грудного та поперекового   відділів хребта

1000

 

 КТ-дослідження органів грудної клітини

750

 

 КТ-дослідження органів грудної клітини з в\в   контрастуванням

1900

 

 

 КТ-дослідження органів черевної порожнини

750

 

 КТ-дослідження органів черевної порожнини з в\в   контрастуванням

1900

 

 КТ-дослідження органів черевної порожнини та малого   тазу

850

 

 КТ-дослідження органів черевної порожнини та малого   тазу з в\в контрастуванням

2000

 

 КТ-дослідження органів грудної клітини, черевної   порожнини та малого тазуз в\в контрастуванням

2000

 

 КТ-дослідження плечового суглобу

 

750

 

 КТ-дослідження ліктьового суглобу

 

750

 

 

 КТ-дослідження променево-зап'ястного суглобу

 

750

 

 КТ-дослідження кисті

 

750

 

 КТ-дослідження верхньої кінцівки

 

750

 

 КТ-дослідження кісток тазу

 

750

 

 КТ-дослідження кульшового суглобу

 

750

 

 КТ-дослідження колінного суглобу

 

750

 

 КТ-дослідження надп'ятково-гомілкового суглобу

 

750

 

 КТ-дослідження стопи

 

750

 

 КТ-дослідження нижньої кінцівки

 

750

 

 КТ-ангіографія нижніх кінцівок

 

750