Гематологічний центр

Гематологічний центр КНП «МКЛ №4» ДМР розгорнуто на 60 ліжок цілодобового та денного стаціонару, а також має консультативно-діагностичний кабінет. Усі підрозділи служби розташовані на 5 поверсі головного корпусу Закладу.

 

Гематологічний центр надає діагностичну та лікувальну допомогу

пацієнтам з наступними захворюваннями:

 

 • гострі лейкемії;
 • хронічні мієлопроліферативні захворювання (хронічна мієлоїдна лейкемія, ідіопатичний мієлофіброз, справжня поліцитемія, есенціальна тромбоцитемія);
 • хронічні лімфопроліферативні захворювання (хронічна лімфоїдна лейкемія, негоджкінські лімфоми, лімфома Ходжкіна);
 • парапротеїнемічні гемобластози (множинна мієлома, макроглобулінемія Вальденстрема);
 • аутоімунні цитопенічні синдроми (аутоіммунні гемолітичні анемії і тромбоцитопенії);
 • коагулопатії (гемофілії, хвороба фон Виллебрандта та ін.);
 • анемічні стани;
 • симптоматичні зміни крові та лейкемоїдні реакції;
 • інші рідкісні захворювання крові.

У гематологічному центрі працює колектив самовідданих роботі однодумців, створена доброзичлива та гуманна атмосфера для всіх пацієнтів. Лікарі працюють над підвищенням свого професійного рівня, приймають участь в міжнародних конференціях та семінарах за фахом для надання медичної допомоги на сучасному рівні.

У центрі щороку лікується до 2000 пацієнтів. Проводяться діагностичні маніпуляції та лікувальні процедури  різного рівня складності: стернальні пункції, трепанобіопсії, люмбальні пункції (як діагностичні, так і з метою інтратекального введення протипухлинних препаратів), інфузії  протипухлинних препаратів та препаратів супроводжувальної терапії болюсні та цілодобові, та інші необхідні заходи для досягнення лікувального ефекту. Здійснюється цілодобове лікарське та сестринське спостереження за станом пацієнтів.

Медикаментозне забезпечення гематологічних пацієнтів

проводиться за програмою медичних гарантій за пакетами:

 

Пакет: «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій».

Пакет: «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу.

Пакет: «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах».

Пакет: «Онкогематологія. Дорослі», «Гемофілія. Дорослі», «Лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію», обласної програми «Здоров’я населення Дніпропетровщини на період 2020 - 2024 років», безкоштовне лікування в рамках міжнародних клінічних досліджень.

Гематологічний центр  співпрацює з Інститутом гематології та трансфузіології м.Києва, Державним інститутом патології крові та трансфузійної медицини м.Львова, Київським інститутом експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р.Є. Кравецького НАН України, Національним інститутом раку, Науковим центром радіаційної медицини, Центром трансплантації кісткового мозку, Дніпровським Державним  Медичним Університетом.

 

Госпіталізація або консультативний прийом пацієнтів здійснюються за умов:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • пацієнтів із підозрою або встановленим діагнозом гематологічного/онкогематологічного захворювання.

У  зв’язку з пандемію гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2   для госпіталізації до гематологічного центру можлива у разі наявності негативного ПЛР або антигенного тесту на COVID-19. Консультивно-діагностичний прийом пацієнтів з лихоманкою та респіраторними симптомами здійснюється за умови наявності негативного ПЛР тесту на COVID-19.З метою запобігання розповсюдження інфекційних хвороб, планові консультації пацієнтів з симптомами гострих респіраторних інфекцій та лихоманкою здійснюється після одужання.

Гематологічний центр має в розпорядженні широкий набір спеціальних діагностичних маніпуляцій і методів дослідження, необхідних і достатніх для постановки гематологічного діагнозу. Лікарі використовують у своїй роботі інвазійні методи діагностики: аспірацію кісткового мозку для подальшого цитологічного дослідження та імунофенотипування, трепанобіопсію кісткового мозку і біопсію лімфатичних вузлів для подальшого гістологічного та імуногістохімічного дослідження, забезпечуються діагностичні і лікувальні люмбальні пункції.

 

НАШІ ПЕРЕВАГИ

 

У нашому центрі лікуванням захворювань системи крові займаються кваліфіковані фахівці, більшість з яких мають вищу категорію за спеціальністю «Гематологія». На їхньому рахунку тисячі проведених курсів лікування, які дали надію пацієнтам та повернули їх до повноцінного життя.

В своїй роботі наші гематологи застосовують тільки сучасні методики діагностики та лікування згідно до вітчизняних і міжнародних рекомендацій, ефективність яких доведена в багатьох клінічних дослідженнях з дотриманням принципів «доказової медицини».

Ми проводимо повну і точну діагностику патологію системи крові навіть на ранніх стадіях захворювання. Кожний курс терапії підбирається індивідуально для кожного пацієнта з врахуванням варіанту та розповсюдженості захворювання, наявності коморбідної патології. Пацієнти з супутньою патологією можуть отримати висококваліфіковану консультацію фахівців інших профілів на базі Закладу. Гематологічне відділення обладнано комфортними палатами, щоб кожен пацієнт відчував себе зручно і затишно.

 

Для планової госпіталізації необхідні загально-клінічні обстеження:

- загальні аналізи крові та сечі, біохімічний аналіз крові, аналіз крові на цукор, група крові та резус-фактор, електрокардіограма, рентгенограма ОГК, онкоогляд;

- при необхідності спеціальні дослідження: гістологічне, імунофенотипування клітин крові.

 

Діагностика захворювань проводиться  на  сучасному  рівні  та  включає в  себе  пункцію кісткового мозку, трепанобіопсію  тканин і  кісток, пункційну та хірургічну біопсію, лапароскопію, лапаротомію,  трансторакальну, плевральну, люмбальну  пункції з цитологічним, гістологічним, цитохімічним дослідженнями. Вчасне звернення надає  більше шансів  на одуження та оздоровлення, збереження високого  рівня  життя.

 

Історія розвитку гематологічної служби в регіоні

 

Гематологічна служба у Дніпропетровській області створена в 1962р. та за період майже 50-річного існування пройшла динамічний шлях розвитку своєї матеріально-технічної, наукової, клінічної та організаційній бази, стабільно працює, удосконалюється та вважається однією з передових в країні. За ці роки у гематологічних стаціонарах та консультативних кабінетах надана медична допомога більше ніж 1млн. хворим - мешканцям міст та районів.

Аналіз стану гематологічних захворювань свідчить про зростання поширеності та захворюваності населення області на злоякісні хвороби кровотворної системи, анемії різного походження та хвороби гемостазу – у 2-4 рази. Відбувається значне «помолодшення» пацієнтів, хворих на лейкемію (гостра лейкемія – 18-40 років; множина мієлома – 35-45 років, лімфома – 25-35 років; хронічний лімфолейкоз – 35-50років).

Перебіг деяких хвороб крові стає значно агресивнішим та тяжким для лікування. Сучасне лікування гематологічних хворих передбачає інтенсифікацію лікувальних програм та втілення нових лікувальних заходів для досягнення найкращого результату компенсації або одужання пацієнтів. Спеціалісти гематологи підготовлені для здійснення сучасних технологічних проектів по діагностиці та лікуванню хворих, постійно підвищують рівень кваліфікації, втілюють досягнення сучасної медицини на практиці.

 

За останні роки завдяки наполегливій роботі працівників гематологічної служби, органів охорони здоров’я та обласної держадміністрації суттєво змінено стан надання допомоги гематологічним хворим у нашої області: значно покращено забезпечення ліками хворим на хронічну мієлоїдну лейкемію, майже на 100% забезпечено хворих на гемофілії завдяки місцевим програмам та заходам. Існування пріоритетного напрямку розвитку медичної допомоги онкологічним хворим та опікування гематологічними хворими з боку органів охорони здоров’я, високий рівень знань та наявність фахового досвіду, активна життєва позиція працівників гематологічної служби дозволяють розвивати та удосконалювати гематологічну службу