Хіміотерапевтичний центр

На базі КНП «Міської клінічної лікарні №4» ДМР у 1990 році відкрито хіміотерапевтичний центр, розгорнутий на 50 ліжок. На чолі центру лікар-онколог вищої категорії – Мальцева Любов Олегівна. У відділенні працюють: лікар-онколог вищої категорії – Нікодімова Галина Володимирівна; лікар-онколог – Чорний Євген Олександрович; лікар-онколог – Авєрін Дмитро Ігоревич. Колектив медичних сестер та середній медичний персонал очолює старша медична сестра – Брусенцева Лілія Валеріївна.

 

На сьогоднішній день понад 80% населення потребують хіміотерапевтичного лікування. В умовах хіміотерапевтичного центру пацієнти одержують 3 етапи онкологічної допомоги: хіміотерапевтична, хірургічна та променева. До центру надходять пацієнти для різних видів хіміотерапевтичного впливу: НАПХТ, АПХТ, МХТ та лікувальних курсів ПХТ. Близько 10% переводяться в інші відділення клініки для наступних етапів лікування після НАПХТ та відділення для АПХТ. Постійно використовуються нові сучасні методики із застосуванням модифікаторів біологічних реакцій, високодозні режими із застосуванням КСФ, цитопротекторів. Препарати вводяться внутрішньоартеріально, внутрішньовенно, внутрішньом'язово, р/о, ендолюмбально, вводяться в черевну та плевральну порожнини, використовується гормонотерапія, таргентні молекулярно націлені препаратами, імунопрепаратами. Терапія проводиться за стандартними програмами, ASCO, ESMO, NCCN.